O nas

Liceum Stevensona to nowoczesna szkoła średnia, w której kładziemy nacisk na samodzielność uczniów w zdobywaniu wiedzy. Tworzymy unikalne środowisko edukacyjne w oparciu o Project-Based Learning, metodę Montessori, nauczanie autonomiczne.

W swojej pracy odwołujemy się do poglądów Marii Montessori, Janusza Korczaka i idei personalizmu.

Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także życzliwa, przyjazna społeczność, w której młodzież może rozwijać swoje możliwości w atmosferze wsparcia i życzliwości.

Cele naszej szkoły:

path1227

Przygotowanie do matury

path1227

Prowadzenie człowieka tak, żeby odkrył fascynację zdobywaniem wiedzy.

path1227

Przygotowanie uczniów do samodzielnego działania na rzecz lokalnego środowiska i lokalnej społeczności.

Organizacja szkoły

Liceum Stevensona działa w oparciu o mechanizm Edukacji Domowej. 

Szkoła tworzy przestrzeń i warunki do stacjonarnej, realnej edukacji. Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych szkoły, choć formalnie są zapisani do edukacji domowej.

 

Nauka dzieli się na 3 etapy:

Wstęp do badań naukowych i pracy projektowej (semestr 1 – klasa I).

W tym semestrze uczniowie zdobywają i trenują umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów, pracy indywidualnej, dobrej komunikacji i organizacji czasu. Ten czas jest przeznaczony także na zintegrowanie się klasy i grup przedmiotowych.

Nauka w oparciu o projekty, spotkania z nauczycielami i pracę własną (semestry 2-5 – klasy I-III)
Kursy maturalne (semestry 6-8 – klasy III-IV)

Jak wygląda nauka w naszej szkole:

  • regularne, codzienne spotkania z nauczycielami przedmiotowymi

W szkole tworzymy grupy przedmiotowe, pracujące w zależności od wyboru na poziomach podstawowym lub rozszerzonym. Spotkania z nauczycielami mają charakter wykładów, konsultacji lub ćwiczeń.

Uczniowie pracują wtedy w dużych lub małych grupach.

  • codzienna praca własna

Część dnia uczeń planuje sam, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W stworzonej przestrzeni pracy cichej lub w strefie pracy głośnej może realizować zadania, projekty, samodzielną naukę lub konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Uczniowie pracują samodzielnie lub z wybranymi przez siebie osobami, które wspierają ich w działaniach.

  • tutoring naukowy

Uczeń z pomocą tutora wyznacza cele, opracowuje plan rozwoju i monitoruje własne postępy. Tutoring służy także  stopniowemu rozpoznawaniu własnych talentów i mocnych stron, żeby móc w sposób korzystny dla siebie podjąć decyzję o dalszych planach naukowych i zawodowych.

Uczniowie trenują wyznaczanie celów, planowanie, monitorowanie własnych działań, ewaluację, korzystanie z informacji zwrotnej.

Group of young people talking in the classroom after the lecture. Students chatting during the break between lectures.
  • projekty przedmiotowe i interdyscyplinarne

Projekty rozumiemy jako samodzielne,  wynikające z potrzeb, rozwojowe działania naukowe uczniów.

Uczniowie trenują przede wszystkim samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i współpracę. Każdy projekt pogłębia umiejętności praktyczne uczniów.

  • obozy i wyjazdy naukowe

Część bloków tematycznych jest realizowana podczas wyjazdów naukowych. Nie są to wycieczki rekreacyjne, ale obozy naukowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych.

Uczniowie trenują koncentrowanie się na wspólnym, celowym działaniu w sprzyjających temu warunkach.

  • kursy maturalne z wybranych przedmiotów w trzeciej i czwartej klasie.

Kursy maturalne zbierają i porządkują wiedzę zdobytą wcześniej. Dla przedmiotów rozszerzonych kursy trwają 3 semestry, dla podstawowych 2 semestry.

Uczniowie porządkują wiedzę, weryfikują swój stan przygotowań do matury i na bieżąco wprowadzają w życie potrzebne modyfikacje w strategiach skutecznego uczenia się.

  • nauczanie autonomiczne

Ścieżka naukowa, którą może wybrać uczeń z jednego lub wielu przedmiotów,  oznaczająca indywidualizację nauczania; jest to pozasystemowe dostosowanie tempa i treści nauczania/uczenia się (w dialogu z tutorem przedmiotowym).

Nasi uczniowie sami projektują swoją ścieżkę edukacyjną

Klasy nie są profilowane. W klasach I i II uczniowie mogą wybrać dowolne rozszerzenia, odkrywać co ich interesuje, lub wybrać poziom podstawowy dla wszystkich przedmiotów. Od początku III klasy trzeba wybrać dwa rozszerzenia, które będą zdawane na maturze.

Wyjątkiem jest matematyka – to rozszerzenie trzeba wybrać od początku nauki. Matematyki uczymy wg autorskiego programu prof. Wojciecha Guzickiego.

Fundamenty Liceum Stevensona

Personalizm

Wierzymy, że każdy człowiek ma niezbywalną godność niezależnie od swoich przymiotów oraz prawo by w wolności, odpowiedzialności i we wspólnocie realizować swoje życie. Wspieramy młodych ludzi w rozumieniu i dochodzeniu do tych prawd jednocześnie stale przypominając, że człowiek - ze względu na swoje człowieczeństwo - jest zawsze celem a nie środkiem do jakichkolwiek celów.

Project-based learning

Zarządzanie własnymi projektami, przekuwanie wizji i marzeń w rzeczywistość, skuteczność i konsekwencja w dążeniu do celu i współpraca w zróżnicowanych zespołach to kluczowe kompetencje i droga do samorealizacji. Edukację opieramy na pracy projektowej wyposażając uczniów w narzędzia do zarządzania, monitorowania, ewaluacji i świętowania ich projektowych przedsięwzięć.

Indywidualne podejście

Zauważamy różnorodne charaktery, potrzeby i predyspozycje naszych uczennic i uczniów. Na tej podstawie, w ramach szkolnego tutoringu rozwojowego i pod okiem doświadczonych tutorów, proponujemy edukacyjne ścieżki i zachęcamy do testowania rozmaitych rozwiązań. Dzięki indywidualnemu podejściu do młodych ludzi i ich rodziców łączymy edukację na wysokim poziomie z dobrostanem uczniów.

Elementy codzienności w naszej szkole:

budowanie społeczności szkolnej

Uczniowie, nauczyciele i współpracujący ze szkołą eksperci są zaproszeni do otwartego wypowiadania własnego zdania, zgłaszania pomysłów i wprowadzania zmian w szkole. Uczniowie zamiast tradycyjnego „samorządu szkolnego” są zapraszani jako partnerzy do rozmów o codzienności szkolnej.

spotkania z ekspertami i pasjonatami w różnych dziedzinach.

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego robią ludzie dookoła. Zaproszeni na wykłady i warsztaty goście pomagają uczniom w poszerzeniu horyzontów.

działania na rzecz innych

Szkoła wspiera wszelkie inicjatywy uczniów związane z działaniem na rzecz innych. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie byli aktywnymi, zaangażowanymi członkami społeczności, potrafili zauważać potrzeby i znajdować możliwości, by nieść pomoc lub rozwiązywać problemy.

opieka psychologiczno-pedagogiczna

Troska o zdrowie psychiczne naszych uczniów i kadry jest dla nas bardzo ważna. Dlatego Liceum nawiązało stałą współpracę z psychologami i psychiatrami. Chcemy, żeby nasi uczniowie mieli komfort zwracania się o pomoc, nie musieli czekać na wizyty w innych miejscach i spotykać się z przypadkowymi osobami.

Rekrutacja

Do Liceum Stevensona zapraszamy młodych ludzi, którzy chcą wspólnie z nami tworzyć atmosferę życzliwości i zaangażowania.
Zapraszamy osoby, którym zależy na samodzielności, braniu odpowiedzialności za własny rozwój oraz za swoje otoczenie.
Czekamy na Was!

Spotkania informacyjne

Dla kandydatów i ich rodziców (terminy do wyboru):

 6 lutego 2024, godz. 18
 13 lutego 2024, godz. 18
 6 marca 2024, godz. 18

Egzamin

Aby dostać się do Liceum Stevensona należy zdać egzamin. Egzamin składa się z kilku etapów:

Praca pisemna Praca składa z wypowiedzi pisemnej dotyczącej zadanego tekstu, oraz z części matematycznej (90 min).

Zadanie zespołowe Podczas egzaminu uczniowie w losowo dobranych grupach otrzymują zadanie i wspólnie je wykonują. Zadanie nie sprawdza wiedzy, a jedynie umiejętność pracy w grupie (120 min).

Rozmowa kwalifikacyjna  Rozmowa dotyczy tekstu, który kandydat otrzyma kilka dni wcześniej, oraz zainteresowań kandydata (20 min).

Terminy egzaminów:

13 marca 2024, godz. 16.30 – praca pisemna

23 marca 2024, godz. 10-12 lub 13-15 – zadanie zespołowe

4-17 kwietnia 2024 – rozmowy kwalifikacyjne

Zgłoszenie na egzamin (wypełnienie ankiety oraz opłata egzaminacyjna) – do 6 marca 2024.

Opłata egzaminacyjna: 300 zł (opłatę należy wnieść do 6 marca)
Nr konta: Liceum Stevensona 81 1140 2004 0000 3402 8243 7489

 

Zakończenie rekrutacji

Do 26 kwietnia 2024 – informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana mailem do
kandydata oraz jego rodziców na adresy podane w ankiecie.

Po otrzymaniu informacji osoby przyjęte powinny w ciągu 14 dni potwierdzić chęć uczęszczania do Liceum Stevensona podpisując umowę oraz wpłacając wpisowe. Po tym czasie uruchomiona zostanie lista rezerwowa.

Opłaty:

Czesne: 2500 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku, począwszy od lipca w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki we wrześniu.
Wpisowe: 2000 zł – jednorazowa opłata administracyjna potwierdzająca chęć
edukacji ucznia w naszej szkole.
Nr konta: Liceum Stevensona 81 1140 2004 0000 3402 8243 7489

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY W STEVENSONIE

Myślisz o rzetelnym przygotowaniu do matury? Potrzebujesz mądrego, kompetentnego i rzetelnego nauczyciela, który pomoże Ci uporządkować wiedzę? Kogoś, kto pokieruje Twoją nauką i udzieli Ci wsparcia w planowaniu pracy? Kto da Ci poczucie bezpieczeństwa i sprawi, że włożony przez Ciebie wysiłek przyniesie adekwatne do tego rezultaty?
liceum logo (przezroczyste)NOWE
+ 48 602 579 159
liceum@spmontessori.pl
Liceum Ogólnokształcące Johna A. Stevensona 
ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa 
Liceum Stevensona należy do Projektu Montessori, w którego skład wchodzi:
ZGŁOŚ UDZIAŁ W REKRUTACJI
gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności