O nas

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły średniej w oparciu o samodzielność uczniów w zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem  elementów nauczania metodą Montessori, pracy metodą projektów, systemu daltońskiego, nauczania autonomicznego.

W swojej pracy odwołujemy się do poglądów Marii Montessori, Janusza Korczaka oraz idei personalizmu.

Cele naszej szkoły:

path1227

Przygotowanie do matury

path1227

Prowadzenie człowieka tak, żeby odkrył fascynację zdobywaniem wiedzy.

path1227

Przygotowanie uczniów do samodzielnego działania na rzecz środowiska lokalnego i do działań na rzecz społeczności.

Założycielami Liceum Ogólnokształcącego Stevensona są Julia i Jan Dąbrowscy, którzy od ponad 20 lat tworzą ważne na mapie niepublicznej edukacji warszawskiej placówki: Przedszkole Montessori Słonecznik i Szkołę Podstawową im. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Do tworzenia liceum dołączył Paweł Głowacki, pedagog z ogromnym doświadczeniem w pracy z młodzieżą, nieustająco poszukujący mądrej i skutecznej organizacji pracy, która wspiera rozwój samodzielności, niezależności i zaradności młodych ludzi.

Julia Dąbrowska

Współzałożycielka Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik, Prezes Projektu Montessori oraz Ośrodka Edukacji Montessori, współtwórczyni Fundacji im. Marii Montessori, członek Zarządu Polskiej Rady Montessori.

Z wykształcenia psycholog. Posiada dyplom Executive MBA. Absolwentka programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

Jest mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz koordynatorką grup młodzieżowych Sekcji Rodzin warszawskiego KIKu.

Jan Dąbrowski

Współtwórca Szkoły Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Przedszkola Montessori Słonecznik

Wieloletni wychowawca młodzieży w ramach Sekcji Rodzin KIK. Pedagog – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dyplomowany Nauczyciel Montessori (MACTE), posiada również dyplom Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Członek Montessori Europe, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Stowarzyszenia Montessori Bez Granic, współtwórca Fundacji im. Marii Montessori.

Paweł Głowacki

Pedagog, absolwent UW, współtwórca i dyrektor autorskiego Ośrodka Szkolno-wychowawczego „Anusia”, wieloletni dyrektor Gimnazjum Przymierza Rodzin i Szkoły Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin, wykładowca akademicki (UW, SWPR).

Organizacja szkoły

Liceum Stevensona działa w oparciu o mechanizm Edukacji Domowej. 

Szkoła tworzy przestrzeń i warunki do stacjonarnej, realnej edukacji. Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych szkoły, choć formalnie są zapisani do edukacji domowej.

Nauka dzieli się na 3 etapy:

Wstęp do badań naukowych i pracy projektowej (semestr 1 – klasa I).

W tym semestrze uczniowie zdobywają i trenują umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia projektów, pracy indywidualnej, dobrej komunikacji i organizacji czasu. Ten czas jest przeznaczony także na zintegrowanie się klasy i grup przedmiotowych.

Nauka w oparciu o projekty, spotkania z nauczycielami i pracę własną (semestry 2-5 – klasy I-III)
Kursy maturalne (semestry 6-8 – klasy III-IV)

Jak wygląda nauka w naszej szkole:

  • regularne, codzienne spotkania z nauczycielami przedmiotowymi

W szkole tworzymy grupy przedmiotowe, pracujące w zależności od wyboru na poziomach podstawowym lub rozszerzonym. Spotkania z nauczycielami mają charakter wykładów, konsultacji lub ćwiczeń.

Uczniowie pracują wtedy w dużych lub małych grupach.

  • codzienna praca własna

Część dnia uczeń planuje sam, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W stworzonej przestrzeni pracy cichej lub w strefie pracy głośnej może realizować zadania, projekty, samodzielną naukę lub konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Uczniowie pracują samodzielnie lub z wybranymi przez siebie osobami, które wspierają ich w działaniach.

  • tutoring naukowy

Uczeń z pomocą tutora wyznacza cele, opracowuje plan rozwoju i monitoruje własne postępy. Tutoring służy także  stopniowemu rozpoznawaniu własnych talentów i mocnych stron, żeby móc w sposób korzystny dla siebie podjąć decyzję o dalszych planach naukowych i zawodowych.

Uczniowie trenują wyznaczanie celów, planowanie, monitorowanie własnych działań, ewaluację, korzystanie z informacji zwrotnej.

Group of young people talking in the classroom after the lecture. Students chatting during the break between lectures.
  • projekty przedmiotowe i interdyscyplinarne

Projekty rozumiemy jako samodzielne,  wynikające z potrzeb, rozwojowe działania naukowe uczniów.

Uczniowie trenują przede wszystkim samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i współpracę. Każdy projekt pogłębia umiejętności praktyczne uczniów.

  • obozy i wyjazdy naukowe

Część bloków tematycznych jest realizowana podczas wyjazdów naukowych. Nie są to wycieczki rekreacyjne, ale obozy naukowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych.

Uczniowie trenują koncentrowanie się na wspólnym, celowym działaniu w sprzyjających temu warunkach.

  • kursy maturalne z wybranych przedmiotów w trzeciej i czwartej klasie.

Kursy maturalne zbierają i porządkują wiedzę zdobytą wcześniej. Dla przedmiotów rozszerzonych kursy trwają 3 semestry, dla podstawowych 2 semestry.

Uczniowie porządkują wiedzę, weryfikują swój stan przygotowań do matury i na bieżąco wprowadzają w życie potrzebne modyfikacje w strategiach skutecznego uczenia się.

  • nauczanie autonomiczne

Ścieżka naukowa, którą może wybrać uczeń z jednego lub wielu przedmiotów,  oznaczająca indywidualizację nauczania; jest to pozasystemowe dostosowanie tempa i treści nauczania/uczenia się (w dialogu z tutorem przedmiotowym).

Realizujemy trzy ścieżki przedmiotowe:

ścieżka podstawowa

W tej ścieżce w klasie I i II można wybrać dowolne rozszerzenia, lub wybrać poziom podstawowy dla wszystkich przedmiotów. Od początku III klasy trzeba wybrać dwa rozszerzenia, które będą zdawane na maturze.

rozszerzona ścieżka matematyczna 

W tej ścieżce obowiązkowe jest rozszerzenie z matematyki od początku nauki. Realizujemy autorski program matematyczny prof. Wojciecha Guzickiego, który przeznaczony jest dla uczniów planujących zdawać rozszerzoną maturę z matematyki. Pozostałe rozszerzenia w tej ścieżce są dowolne (można także będąc w ścieżce matematycznej wybrać rozszerzoną filozofię).

rozszerzona ścieżka filozoficzna 

W tej ścieżce obowiązkowe są zajęcia z filozofii od początku nauki. Pozostałe rozszerzenia w tej ścieżce są dowolne (można także będąc w ścieżce filozoficznej wybrać rozszerzoną matematykę).

Elementy codzienności w naszej szkole:

budowanie społeczności szkolnej

Uczniowie, nauczyciele i współpracujący ze szkołą eksperci są zaproszeni do otwartego wypowiadania własnego zdania, zgłaszania pomysłów i wprowadzania zmian w szkole. Uczniowie zamiast tradycyjnego „samorządu szkolnego” są zapraszani jako partnerzy do rozmów o codzienności szkolnej.

spotkania z ekspertami i pasjonatami w różnych dziedzinach.

Cztery lata w liceum to dobry czas na szukanie własnej drogi, pomysłów na przyszłość i odkrywanie, co ciekawego i ważnego robią ludzie dookoła. Zaproszeni na wykłady i warsztaty goście pomagają uczniom w poszerzeniu horyzontów.

działania na rzecz innych

Szkoła wspiera wszelkie inicjatywy uczniów związane z działaniem na rzecz innych. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie byli aktywnymi, zaangażowanymi członkami społeczności, potrafili zauważać potrzeby i znajdować możliwości, by nieść pomoc lub rozwiązywać problemy.

opieka psychologiczno-pedagogiczna

Troska o zdrowie psychiczne naszych uczniów i kadry jest dla nas bardzo ważna. Dlatego Liceum nawiązało stałą współpracę z psychologami i psychiatrami. Chcemy, żeby nasi uczniowie mieli komfort zwracania się o pomoc, nie musieli czekać na wizyty w innych miejscach i spotykać się z przypadkowymi osobami.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY W STEVENSONIE

Myślisz o rzetelnym przygotowaniu do matury? Potrzebujesz mądrego, kompetentnego i rzetelnego nauczyciela, który pomoże Ci uporządkować wiedzę? Kogoś, kto pokieruje Twoją nauką i udzieli Ci wsparcia w planowaniu pracy? Kto da Ci poczucie bezpieczeństwa i sprawi, że włożony przez Ciebie wysiłek przyniesie adekwatne do tego rezultaty?

Rekrutacja

Od listopada będziemy mieć do dyspozycji dodatkową przestrzeń i w związku z tym będziemy mogli przyjąć jeszcze 2 osoby do klasy drugiej oraz 4 osoby do klasy pierwszej. Zapraszamy!

W roku 2023/2024 przyjmiemy 30 uczniów do klasy 1 liceum ogólnokształcącego.

W tej grupie 10-15 osób będzie mogło realizować rozszerzoną ścieżkę matematyczną wg programu prof. Wojciecha Guzickiego.

Wszystkie elementy rekrutacji odbywają się w siedzibie Liceum Stevensona, ul. Pilicka 4.

Etapy rekrutacji:

 

Spotkania informacyjne

dla kandydatów i ich rodziców (terminy do wyboru):

 11 stycznia 2023, godz. 18
 8 lutego 2023, godz. 18

 

Egzamin

Aby dostać się do Liceum Stevensona należy zdać egzamin. Egzamin składa się z kilku etapów:

Egzamin z matematyki Zadania egzaminacyjne obejmują program dla klasy ósmej oraz zadania badające predyspozycje matematyczne.

Praca pisemna Praca pisemna na zadany temat. Pytanie egzaminacyjne dotyczy wyrażenia własnej opinii i umiejętności uargumentowania jej.

Zadanie zespołowe Podczas egzaminu uczniowie w losowo dobranych grupach otrzymują zadanie i wspólnie je wykonują. Zadanie nie sprawdza wiedzy, a jedynie umiejętności pracy w grupie.

Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa dotyczy zainteresowań, osiągnięć, planów i spraw ważnych dla kandydata. Trwa ok. 30 minut. Można na nią przygotować krótką opowieść o sobie.

Terminy egzaminów:

 10 marca 2023, godz. 17 – egzamin z matematyki

 11 marca 2023, godz. 10 – praca pisemna (60 min) oraz zadanie grupowe (120 min)

 13-24 marca 2023 – rozmowy kwalifikacyjne

Opłata egzaminacyjna: 200 zł (płatne do 8 marca)
Nr konta: Liceum Stevensona 81 1140 2004 0000 3402 8243 7489

 

Zakończenie rekrutacji

 Do 30 marca 2023 – informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana mailem do kandydata oraz jego rodziców na adresy podane w ankiecie.

1-14 kwietnia 2023 – czas na podpisanie umowy i wpłacenie wpisowego.

Opłaty:

Czesne: 2200 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku, począwszy od lipca w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki we wrześniu.

Wpisowe: 2000 zł – jednorazowa opłata administracyjna potwierdzająca chęć edukacji ucznia w naszej szkole

Nr konta: Liceum Stevensona 81 1140 2004 0000 3402 8243 7489

Aktualności

liceum logo (przezroczyste)NOWE
+ 48 602 579 159
liceum@spmontessori.pl
Liceum Ogólnokształcące Johna A. Stevensona 
ul. Pilicka 4, 02-629 Warszawa 
Liceum Stevensona należy do Projektu Montessori, w którego skład wchodzi:
ZGŁOŚ UDZIAŁ W REKRUTACJI
gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności